Dagelijkse archieven: juli 5, 2018


Palliatieve zorg
- Waarom - Jaarlijks wordt bij meer dan 100.000 Nederlanders kanker gediagnosticeerd. Kanker komt relatief steeds meer voor bij oudere mensen. Veel van de oncologie patiënten hebben ook nog andere aandoeningen. Deze comorbiditeit maakt behandelen nog complexer. Dit vereist een samenhangende, continue en doelmatige zorg van oncologie patiënten in de thuissituatie.

Palliatieve zorg bij (oncologie) patiënten in de thuissituatie


Eenzaamheid-bij-ouderen
- Waarom - Eenzaamheid komt vaak voor onder ouderen. Het “ouder zijn “ is niet de oorzaak van eenzaamheid, maar naarmate men ouder wordt neemt het sociaal netwerk vaak af. Ook komt het verlies van een partner veel voor of verslechtering van de eigen gezondheid waardoor de kring aan contacten kleiner […]

Eenzaamheid bij ouderen