afspraken


Palliatieve zorg
- Waarom - Jaarlijks wordt bij meer dan 100.000 Nederlanders kanker gediagnosticeerd. Kanker komt relatief steeds meer voor bij oudere mensen. Veel van de oncologie patiënten hebben ook nog andere aandoeningen. Deze comorbiditeit maakt behandelen nog complexer. Dit vereist een samenhangende, continue en doelmatige zorg van oncologie patiënten in de thuissituatie.

Palliatieve zorg bij (oncologie) patiënten in de thuissituatie


Eenzaamheid-bij-ouderen
- Waarom - Eenzaamheid komt vaak voor onder ouderen. Het “ouder zijn “ is niet de oorzaak van eenzaamheid, maar naarmate men ouder wordt neemt het sociaal netwerk vaak af. Ook komt het verlies van een partner veel voor of verslechtering van de eigen gezondheid waardoor de kring aan contacten kleiner […]

Eenzaamheid bij ouderen


Oncologie en ondervoeding in de thuissituatie
- Waarom -Jaarlijks worden bij meer dan 100.000 Nederlanders kanker gediagnosticeerd. Kanker komt relatief steeds meer voor oudere mensen. Veel van de oncologie patiënten hebben ook nog andere aandoeningen. Deze comorbiditeit maakt behandelen nog complexer. Dit vereist een samenhangende, continue en doelmatige zorg van oncologie patiënten in de thuissituatie.

Oncologie en ondervoeding in de thuissituatieZorg rondom ziekenhuis
- Waarom - Voor oudere patiënten kan een (geplande)opname in het ziekenhuis risicovol zijn vanwege een verhoogde kans op infecties, ondervoeding, verwardheid of vallen. Veel van deze complicatie hebben een tijdelijke of permanente vermindering van de kwaliteit van leven tot gevolg.

Zorg rondom ziekenhuis


Verbinding medisch en sociaal domein
- Waarom -Door de verouderende bevolking van de Utrechtse heuvelrug en door de transities op gemeentelijk niveau waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn gewijzigd, is er onduidelijkheid en onrust ontstaan zowel over afspraken rondom medische zorg als ook over vragen op sociaal gebied.

Verbinding medisch en sociaal domein


Ontslagmedicatie
- Waarom - Bij de overdracht van ziekenhuis naar huis is de medicatie niet altijd even duidelijk. Denk aan dubbele medicatie, verkeerd medicijngebruik en ontbrekende medicatie. Hierdoor kunnen vermijdbare complicaties en mogelijke heropnames in het ziekenhuis optreden.

Ontslagmedicatievalpreventie
- Waarom -Vallen is een groot probleem bij ouderen, met verstrekkende gevolgen zowel op lichamelijk als psychosociaal gebied. Vallen in samenhang met andere aandoeningen als diabetes, hartfalen of chronische longaandoeningen leidt tot meer en langere ziekteduur. Daarnaast vermindert de angst om te vallen de mobiliteit, ontstaan functionele beperkingen en een verhoogde […]

Valpreventie