Eenzaamheid bij ouderen


Eenzaamheid-bij-ouderen

- Waarom -

Eenzaamheid komt vaak voor onder ouderen. Het “ouder zijn “ is niet de oorzaak van eenzaamheid, maar naarmate men ouder wordt neemt het sociaal netwerk vaak af. Ook komt het verlies van een partner veel voor of verslechtering van de eigen gezondheid waardoor de kring aan contacten kleiner wordt. Ervaren eenzaamheidsgevoelens veroorzaken stress, hoge bloeddruk en depressie. Gezondheidsproblemen zoals slechthorendheid, slechtziendheid en mobiliteitsproblemen kunnen het aangaan van contact in de weg staan.

Doel stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Doel -

Het vroegtijdig signaleren, voorkomen en behandelen van eenzaamheid bij ouderen >75 jaar door gebruik te maken van zowel preventieve- als behandelinterventies om zo het risico op het ontwikkelen van angst en depressies te verminderen. Uitgangspunt blijft altijd datgene waar u behoefte aan heeft.

Zorgverleners

- Wat en welke zorgverleners zijn betrokken? -

Afhankelijk van uw behoeften heeft u contact met de praktijkondersteuners (ouderenzorg en GGZ) van de huisarts, de huisarts en gemeente Utrechtse Heuvelrug (activiteitenaanbod).

Voor wie stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Voor wie? -

Alle ouderen van 80 jaar en ouder.

Vergoeding - Stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Vergoeding -

Visites door de praktijkondersteuners van de huisarts en een consult bij de huisarts en/of praktijkondersteuner GGZ vallen onder de basisverzekering en gaan niet af van uw eigen risico.