Oncologie en ondervoeding in de thuissituatie


Oncologie en ondervoeding in de thuissituatie

- Waarom -

Jaarlijks worden bij meer dan 100.000 Nederlanders kanker gediagnosticeerd. Kanker komt relatief steeds meer voor oudere mensen. Veel van de oncologie patiënten hebben ook nog andere aandoeningen. Deze comorbiditeit maakt behandelen nog complexer. Dit vereist een samenhangende, continue en doelmatige zorg van oncologie patiënten in de thuissituatie.

- Doel -

Vroegtijdige signalering van oncologie patiënten met ondervoeding zodat de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

- Wat en welke zorgverleners zijn betrokken? -

Zowel de huisarts, praktijkondersteuners, diëtist als oncologie verpleegkundige van de Thuiszorg hebben een signalerende functie en werken samen om de voedingstoestand van de oncologie patiënt in de thuissituatie te verbeteren.

- Voor wie? -

Alle oncologie patiënten die ondervoed zijn en in de thuissituatie woonachtig zijn.

- Vergoeding -

Consulten bij de assistente van uw huisarts vallen onder de basisverzekering en gaan niet van uw eigen risico af.
Consulten bij de diëtiste worden vergoed afhankelijk van uw afgesloten (aanvullende) zorgverzekering
Oncologie verpleegkundige hulp valt onder de basisverzekering.