Ontslagmedicatie


Ontslagmedicatie

- Waarom -

Bij de overdracht van ziekenhuis naar huis is de medicatie niet altijd even duidelijk. Denk aan dubbele medicatie, verkeerd medicijngebruik en ontbrekende medicatie. Hierdoor kunnen vermijdbare complicaties en mogelijke heropnames in het ziekenhuis optreden.

Doel stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Doel -

Het optimaliseren van de ontslagmedicatie op het moment dat u uit het ziekenhuis bent ontslagen zodat u als patiënt over een compleet, juist en actueel overzicht van uw medicatie (AMO, actueel medicatieoverzicht) kunt beschikken.

Zorgverleners

- Wat en welke zorgverleners zijn betrokken? -

Bij ontslag uit het ziekenhuis werken de thuisapotheek en uw huisarts nauwgezet samen om een medicatie overzicht te actualiseren zodat deze duidelijk voor de thuissituatie is en complicaties door verkeerd medicatie gebruik vermeden kunnen worden.

Voor wie stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Voor wie? -

Voor oudere patiënten die vijf of meer soorten medicijnen gebruiken en die ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Vergoeding - Stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Vergoeding -

Valt onder uw basisverzekering.