Over ons


Missie

Onze ambitie van de multidisciplinaire samenwerking is het blijvend aanbieden van samenhangende en kwalitatief hoogwaardige zorg voor onze patiënten in de wijk, waarbij het welbevinden van patiënten een belangrijk speerpunt is.
Wij zijn alert en constant bezig met het ontwikkelen van proactieve en preventieve programma’s gericht op bescherming en bevordering van de gezondheid van onze patiënten.

 

Bestuur en werkwijze

De missie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen wordt door het bestuur vastgesteld en op regelmatige basis getoetst, waarbij voor belangrijke beslissingen ruggespraak wordt gehouden met onze deelnemende samenwerkingspartners.

De overeengekomen samenwerking met onze eerstelijns partners wordt in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Het dagelijks reilen en zeilen van de werkzaamheden binnen de stichting is geregeld middels de statuten en het huishoudelijk reglement.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: