Palliatieve zorg bij (oncologie) patiënten in de thuissituatie


Palliatieve zorg

- Waarom -

Jaarlijks wordt bij meer dan 100.000 Nederlanders kanker gediagnosticeerd. Kanker komt relatief steeds meer voor bij oudere mensen. Veel van de oncologie patiënten hebben ook nog andere aandoeningen. Deze comorbiditeit maakt behandelen nog complexer. Dit vereist een samenhangende, continue en doelmatige zorg van oncologie patiënten in de thuissituatie.

Doel stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Doel -

Opstellen van een geprotocolleerd, loco-regionaal multidisciplinair zorgplan voor patiënten met kanker in de thuissituatie om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig einde van het leven.

Zorgverleners

- Wat en welke zorgverleners zijn betrokken? -

De huisarts, praktijkondersteuner, diëtiste, fysiotherapeut, apotheker, oncologieverpleegkundige en psychologisch medewerker (POG-GGZ) zijn hierbij betrokken. Samen wordt bekeken of er sprake is van ondervoeding, hoe het met de conditie en bewegingsmogelijkheden is gesteld en of u vanuit de apotheek ondersteunt wordt via het buddyproject.

Voor wie stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Voor wie? -

Alle oncologie patiënten van 65 jaar en ouder die in de thuissituatie woonachtig zijn.

Vergoeding - Stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Vergoeding -

Consulten bij de huisarts, praktijkondersteuner en psychologisch medewerker van de huisarts vallen onder de basisverzekering en gaan niet van uw eigen risico af. Consulten bij de diëtiste en fysiotherapeut worden vergoed afhankelijk van uw afgesloten aanvullende verzekering. Oncologie verpleegkundige hulp valt onder de basisverzekering.