Valpreventie


valpreventie

- Waarom -

Vallen is een groot probleem bij ouderen, met verstrekkende gevolgen zowel op lichamelijk als psychosociaal gebied. Vallen in samenhang met andere aandoeningen als diabetes, hartfalen of chronische longaandoeningen leidt tot meer en langere ziekteduur. Daarnaast vermindert de angst om te vallen de mobiliteit, ontstaan functionele beperkingen en een verhoogde kans op medicijngebruik. Zodoende neemt de zelfredzaamheid af en dreigt sociaal isolement.

Doel stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Doel -

Het terugdringen van valincidenten bij thuiswonenden door multifactoriële interventies om zo de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen zoveel mogelijk te behouden, de kans op ziekte complicaties te verminderen waardoor de kwaliteit van leven zo lang mogelijk aanwezig blijft.

Zorgverleners

- Wat en welke zorgverleners zijn betrokken? -

Op basis van de leeftijd en al eerder bekende voorvallen wordt u uitgenodigd om aan het zorgprogramma deel te nemen. Afhankelijk van uw behoeften en op advies van de huisarts wordt u gevraagd om bij de fysiotherapeut langs te gaan, de thuiszorg en de praktijkondersteuner huisarts kunnen u van tips voorzien om vallen te voorkomen in en rondom huis.

Voor wie stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Voor wie? -

Alle ouderen vanaf 65 jaar.

Vergoeding - Stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Vergoeding -

Consult(en) bij de huisarts en praktijkondersteuner vallen onder de basisverzekering en gaan niet af van uw eigen risico. Consulten bij de fysiotherapeut worden vergoed afhankelijk van uw afgesloten (aanvullende) zorgverzekering.