Verbinding medisch en sociaal domein


Verbinding medisch en sociaal domein

- Waarom -

Door de verouderende bevolking van de Utrechtse heuvelrug en door de transities op gemeentelijk niveau waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn gewijzigd, is er onduidelijkheid en onrust ontstaan zowel over afspraken rondom medische zorg als ook over vragen op sociaal gebied.

Doel stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Doel -

Het verbeteren en optimaliseren van de contacten tussen het medisch en sociaal zorgdomein uitmondend in een overzichtelijke sociale kaart, gestructureerd overleg met de gemeente, een overzicht van het lokale zorgnetwerk alsmede participatie in andere zorgnetwerken ter informatie-uitwisseling.

Zorgverleners

- Wat en welke zorgverleners zijn betrokken? -

Betrokken zorgverleners: huisartsen, thuiszorg, fysiotherapie, gemeente (sociaal dorpsteam) en diverse zorgverleners binnen de netwerken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Voor wie stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Voor wie? -

Alle oudere bewoners van 65 jaar en ouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

 

Vergoeding - Stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Vergoeding -

Valt onder de basisverzekering.