Wat wij doen


Waarom en welke afspraken zijn gemaakt?

De complexiteit van de zorgvraag neemt toe al naar gelang het ouder worden, maar vereist een andere oplossingsrichting dan u voorheen gewend bent.

Wij zijn overtuigd dat we samen kwalitatief betere zorg kunnen bieden aan onze ouderen die meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben in plaats van iedere zorgverlener apart.

De belangrijkste doelen van het maken van eerstelijns afspraken in de wijk is om meer samenhang tussen preventie, cure en care te creëren voor onze patiënten en tevens meer regie en verantwoordelijkheid bij de patiënten neer te leggen, het zogenaamde zelfmanagement.

In eerste instantie richt de samenwerking zich op het maken van samenwerkingsafspraken tussen aangesloten deelnemende zorgverleners rondom thema’s die thuiswonende ouderen zullen aanspreken.

 

Samenwerkingsafspraken die gemaakt en/of nog in ontwikkeling zijn: