Zorg rondom ziekenhuis


Zorg rondom ziekenhuis

- Waarom -

Voor oudere patiënten kan een (geplande)opname in het ziekenhuis risicovol zijn vanwege een verhoogde kans op infecties, ondervoeding, verwardheid of vallen. Veel van deze complicatie hebben een tijdelijke of permanente vermindering van de kwaliteit van leven tot gevolg.

Doel stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Doel -

Het optimaliseren van de kwaliteit van leven na een (geplande) ziekenhuisopname en het voorkomen van heropnames door een betere voorbereiding van de patiënt en een betere samenwerking tussen de huisarts en enerzijds het ziekenhuis maar ook binnen de eerstelijn.

Zorgverleners

- Wat en welke zorgverleners zijn betrokken? -

De assistente van de huisartsenpraktijk licht u voor en gaat met u na waar uw kwetsbaarheden zitten en verwijst u zo nodig naar een hulpverlener (diëtiste, fysiotherapeut, praktijkondersteuner of apotheek) om u op de ingreep voor te bereiden. Tevens anticipeert zij met het ziekenhuis op een juist zorgpakket voor u na uw ziekenhuisopname.

Voor wie stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Voor wie? -

Aanvankelijk alleen voor alle orthopaedische patiënten die voor een ziekenhuisopname (met name het Diakonessen Ziekenhuis) staan ingepland.

Vergoeding - Stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug

- Vergoeding -

Consulten bij de assistente van uw huisarts vallen onder de basisverzekering en gaan niet van uw eigen risico af.
Consulten bij overige hulpverleners zoals de fysiotherapeut of thuiszorg worden vergoed afhankelijk van uw afgesloten (aanvullende) zorgverzekering of het aanbod van de gemeente.